ขอกราบขอบพระคุณ คุณลูกค้าเป็นอย่างสูง ที่ไว้วางใจ และเลือกใช้ในผลิตภัณฑ์ของอิ่มอุ่น เพื่อทำความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น กรุณาอ่านคู่มือการใช้ก่อนการใช้งาน หรือสามารถโทรเพื่อสอบถามและปรึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่พนักงานขาย หรือบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ หลังจากได้รับสินค้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการดูแลบริการหลังการขายดังต่อไปนี้


การเปลี่ยนภายใน 7 วัน

  • หากสินค้ามีปัญหา อันเนื่องมาจากการผลิตที่ผิดพลาดของโรงงานผู้ผลิต ทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ทันทีภายใน7 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า(พร้อมแนบหลักฐานการซื้อสินค้า)
  • สินค้าที่เปลี่ยน ควรเป็นสินค้า ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน หรือล้างทำความสะอาดแล้ว ปกติโดยทั่วไปเมื่อสินค้ามีปัญหา มักจะเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย ฉีกขาด ชำรุด อันเนื่องมาจากผู้ใช้งาน ไม่ระมัดระวังขณะล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ปั๊มไม่ครบเนื่องจากการสูญหายของอุปกรณ์ หรือการติดตั้งประกอบอุปกรณ์ผิดพลาดจึงก่อให้เกิดการเสียหาย ความเสียหายในลักษณะนี้จะไม่อยู่ในข้อตกลงในการรับประกันสินค้า
  • ค่าบำรุงรักษาฟรีสำหรับปัญหาที่เกิดข้อผิดพลาดอันมาจากการผลิตสินค้า. การประกันจะประกันในส่วนของตัวเครื่องและแบตเตอรี่เท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงอะไหล่ อุปกรณ์ปั๊ม และซิลิโคน สายปั๊ม อะแดปเตอร์
  • หากเกิดข้อสงสัย รวมถึงปัญหาการใช้งานต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตลอดอายุการใช้งาน

กรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน

  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดพลาด เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร อันเนื่องมาจากการนำใช้สายอะแดปเตอร์อื่นมาใช้ชาร์จตัวเครื่อง
  • เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก สติ๊กเกอร์รับประกันฉีกขาด ตัวเครื่องถูกเปิดออกโดยบุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ให้ทำการเปิดซ่อมตัวเครื่อง
  • ถ้านอกเหนือจากการประกัน ผู้ใช้งานต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุง

เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ โปรดกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน

 

กรุณาแนบไฟล์รูปภาพ